Wykaz lektur i dokumentów proponowanych do prób na stopnie instruktorskie

Lektury uniwersalne do przypomnienia dla kandydatów na wszystkie stopnie:  

 

·         Statut Związku Harcerstwa Polskiego

·         Zarys metodyki (poradniki metodyczne dla danego pionu) 

·         Regulaminy podstawowe (m.in. Regulamin mundurowy, Regulamin musztry i ceremoniału harcerskiego)

 

Lektury w postaci czasopism i opracowań  do bieżącego wykorzystania:

·         Centralny  Bank Pomysłów ZHP (http://cbp.zhp.pl/)

·         Miesięcznik Instruktorów ZHP CZUWAJ (http://czuwaj.zhp.pl/)

·         Zuchowe Wieści – kwartalnik dla kadry i instruktorów zuchowych (http://cbp.zhp.pl/poradniki/kwartalnik-zuchowe-wiesci )

·         Indeks ksiąg nakazanych opracowany przez Zespół Wychowania Duchowego i Religijnego (http://cbp.zhp.pl/poradniki/indeks-ksiag-nakazanych-czesc-1/)

·         Zuchmistrz – biblioteczka metodyczna drużynowego i nauczyciela Instruktorskiego  Kręgu Pokoleń „Romanosy”

·         Biblioteczka Płaskiego Węzła (http://skladnicaharcerska.pl/pl/421-biblioteczka-kregu-plaskiego-wezla)

 

Metoda  i metodyka

 

Tytuł

Autor

Antek Cwaniak

A.Kamiński

Czym są sprawności

J.Falkowska

Ćwiczenia i zabawy skautowe

Dr H.A. Mojmir

Gawędy druhny Babci

H.Wiśniewska

Gawędy o Prawie Harcerskim. Harcerz służy Bogu

    S.M.Sedlaczek

Gawędy o tych , które przewodziły cz.I

     A.Zawadzka

Gawędy o tych , które przewodziły cz.II

A.Zawadzka

Gawędy o tych , które przewodziły cz.III

A.Zawadzka

Harcerki i harcerze starsi. Zarys metodyki

E.Gąsiorowska, A.Głowacka, A.Karina,

Harcerski system wychowania

M.Gajdziński

Harcerz w polu

Z.Wyrobek

Instruktorska czytanka

       G.Całek

Instruktorskie rozważania

K.Bokacka, G.Całek

Jak pracują wędrownicy

B.Pancewicz

Jak prowadzić drużynę harcerską

W.Szczygieł

Jak skauci pracują

    A.Małkowski

Jak skautki pracują

P.Makie

Krąg Rady

A.Kamiński

Krąg rady

A.Kamiński

Książka drużynowego zuchów

A.Kamiński

Książka Wodza Zuchów

A.Kamiński

Metoda pracy harcerskiej w zarysie

J.Sowa, Z.Niedzielski

Metodyka harców w przykładach

S.Sedlaczek

Narodziny Dzielności

A.Kamiński

Niemała sztuka – poradnik dla kadry wędrowniczej

Red. R.Polaszewski,  E.Sidor

O metodzie harcerskiej i jej stosowaniu

E.Grodecka

O prawie harcerskim

S.Broniewski

Obóz harcerski

J.Parzyński

Obrzędowy piec

M.Kudasiewicz

Pięć zielonych

       P.Wieczorek

Plama na Złotej Puszczy

    B.Mrówczyński

Pod totemem słońca

     A.Wasilewski

Poradnik drużynowego zuchów

A.Kamiński

Poselstwo Indianina

E.T.Seton

Poznaj przyrodę.

 11 gawęd zastępowych

S.Gibes

Projekt edukacyjny. Materiały dla zespołów międzyprzedmiotowych

J.Królikowski

Próby wodzów

L.Ungehauer

Sekrety dobrej drużyny

J.Burska

Skaut w obozie

S.Gibes

Styl życia

S.Mirowski

System zastępowy

R. Philips

Tajemne Stowarzyszenie Magów

W.Kołodziejski

Terenoznastwo

K.Żebrowski

Uczestnicząc w grze-poradnik drużynowego drużyny harcerskiej

Red. E.Kulczyk-Prus, M.Wrzosek

W krainie zabawy-poradnik drużynowego gromady zuchowej

Red. E.Kulczyk-Prus, A.Wittenberg

W poszukiwaniu  przygody-poradnik drużynowego drużyny starszoharcerskiej

Red.E.Gąsiorowska, E.Kulczyk-Prus

Wędrownicy

P.Puciata

Wędrowniczki i wędrownicy

R.iE. Połaszewscy

Wędrówka do sukcesu

R.Baden-Powell

Wielka przygoda życia

A.Glass

Wilczęta

R.Baden-Powell

Wskazówki dla skautmistrzów

R.Baden-Powell

Wspinaczka po stopniach

M.Królikowski

Zwój kory brzozowej

E.T.Seton

 

Historia i biografia

 

Tytuł

Autor

Andrzej Małkowski

A.Kamiński

Bo Polska To Ty- Listy Olgi i Andrzeja Małkowskich z lat 1911-1933

Red. naukowa

M.Jarosińska

Być dzielnym i umieć się różnić. Szkice o Aleksandrze Kamińskim

A.Janowski

Całym życiem. Szare Szeregi w relacji naczelnika

S.Broniewski

Czerwony harcmistrz. Opowieść o Juliuszu Dąbrowskim

K.Koźniewski

Ewolucja modelu wychowania skautowego w harcerstwie 1909-1945

K.Bluszcz

Florian Marciniak Naczelnik Szarych Szeregów

S.Broniewski

Harcerstwo wpisane w życiorys

A.Janowski

Harcerze gorszego Boga

J. Chrabąszcz

Harcerze w Bieszczadach

M.Jarosińska

I zawsze krzyż oksydowany

K.Koźniewski

Jeden trudny krok

J.Dąbrowski

Józef Grzesiak „Czarny”

A.Kamiński

Kamienie na szaniec

A.Kamiński

Kartki z historii i tradycji ZHP

J.Majka

KIHAM

S.Czopowicz

Księga Jaszczurki

A.Degallier-Martin

Lwowskie Orlęta

S.S.Nicieja

Moje przygody i przeżycia

R.Baden-Powell

O Aleksandrze Kamińskim Kamyku

A.Zawadzka

Odrodzenie harcerstwa w 1956 roku

K.Persak

Opowieści z życia skauta naczelnego

S.Kapiszewski

Piotr Pomian. Szef Głównej Kwatery Szarych Szeregów

D.Kaczyńska, G.Pyka

Pseudonim „Jacek”

Z.Zürn-Zahorski

Rzeka

E.Grodecka

Rzeka: opowieść o życiu harcerek w 1934 r.

E.Grodecka

Szare Szeregi  jako organizacja wychowawcza

T.Strzembosz

Tadeusz Zawadzki „Zośka”

A.Zawadzka, J.Rossman

Teksty zapomniane

A.Kamiński

Tropami powstańczej przesyłki

J.Kasprzak

Trzy młodości ruchu zuchowego

L.Dmytrowski

Wierna rzeka harcerstwa- „Rudy”,”Alek”,”Zośka”

B.Wachowicz

Wierna rzeka harcerstwa- Kamyk na szańcu

B.Wachowicz

Wierna rzeka harcerstwa- To „Zośki” wiara

B.Wachowicz

Wierna rzeka harcerstwa-Druhno Oleńko, Druhu Andrzeju

B.Wachowicz

Wilk, który nigdy nie śpi

W. Hansen

Wspomnienia

A.Małkowski, O.Małkowska, L.Małkowski

Red. M.Jarosińska

Wspomnienia żołnierza batalionu Zośka

J.Deczkowski

Z dziejów harcerstwa polskiego

W.Błażejewski

Z harcerzami na Zawiszy Czarnym

Zaruski M.

„Zośka” i „Parasol”

A.Kamiński

Związek Harcerstwa Polskiego w latach 1944-1950.Powstanie,rozwój,likwidacja.

J.Kwiek

 

Pedagogika, psychologia i idea

 

Tytuł

Autor

Asertywność

M.Emmans, R.Alberti

Być liderem

J.C.Maxwell

Całym życiem. Szare Szeregi w relacji naczelnika

S.Broniewski

Czarodzieje mogą wszystko

D.Chwiejczak

Gra o harcerstwo

R.Pacławski

Hasła współczesnej pracy harcerskiej

A.Pawełek

Jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły

A.Freber

Jak organizować czas

L.Seiwert

Jak pisać jeszcze lepsze wnioski o dotacje do firm prywatnych i fundacji

M.Norton, M.Eastwood

Jestem człowiekiem i żyję wśród ludzi

Z.Włodarski, A.Hamkała

Język ciała, jak czytać myśli ludzi z ich gestów

A.Pease

Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne

S.Kawula, H.Machel

Mój punkt widzenia

R.Baden-Powell

Myśli o Polsce i wychowaniu

A.Kamiński

Nie alkoholowi i narkotykom

D.J.Wilmes

Pisma wybrane T.I-IV

J.Korczak

Potęga motywacji

A.L. McGinnis

Potęga optymizmu

A.McGimnis

Praktyczna teoria negocjacji

P.Dąbrowski

Praktyczna teoria negocjacji

P.Dąbrowski

Przebudzenie

A.de Mello

Psychologia i życie

P.G.Zimbardo, F.L.Ruch

Psychologia rozwojowa w zarysie. Od niemowlęctwa do dorosłości

A.Birch, T.Malin

Psychologia-moje hobby

E.Ockleford, K.Howells, D.Hargreawes, J.Berrynon

Rozwiązywanie konfliktów

D.Dana

Rozwój idei puszczańskiej w skautingu

Praca zbiorowa

Skauting dla chłopców

R.Baden-Powell

Sprawne porozumiewanie się

P.Cooper

 Sztuka motywacji

A.L. McGinnis

Sztuka pewności siebie

A.McGimnis

Sztuka przemawiania

J.Detz

Sztuka przyjaźni

A.L. McGinnis

Trudne tematy dla mamy i taty

A.Jankowska

Wędrówka do sukcesu

R.Baden-Powell

Wprowadzenie do pedagogiki zabawy

E.Kędzior-Niszczyporuk

(wyb. i red.)

Wspólne wychowanie

M.Kozielski

Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka

R.Cialdini

 

Uwagi:

-  przy  tworzeniu powyższej listy wykorzystano propozycje innych Komisji Stopni Instruktorskich ;

- lista jest jedynie propozycją, którą można poszerzyć o własne wartościowe  lektury (w porozumieniu z opiekunem próby);

- niektóre propozycje mają wartość historyczną i należy je porównać z regulacjami oraz aktualnymi zasadami metodyki obowiązującymi w ZHP. 

 

Zebrał i opracował:

hm. Stanisław Musz

 

 

Uprawnienia hufcowych i międzyhufcowych KSI do prowadzenia prób podharcmistrzowskich

Domyślnie, każda hufcowa KSI ma uprawnienia do prowadzenia prób przewodnikowskich. Po złożeniu wniosku i udokumentowaniu swojej pracy komisja może uzyskać uprawnienia do prowadzenia prób podharcmistrzowskich na okres do 3 lat. Może być też powołana międzyhufcowa KSI prowadząca próby podharcmistrzowskie dla kilku hufców (wówczas hufce nadal prowadzą swoje KSI do prób przewodnikowskich). Uchwała Rady Naczelnej ZHP nr 43/XXXVIII z dnia 2 października 2016 r. w sprawie systemu stopni instruktorskich wprowadziła zmianę dotyczącą sposobu pracy Międzyhufcowych Komisji Stopni Instruktorskich. Od 1 stycznia 2017 r. MKSI nie prowadzą prób na stopień przewodnik/przewodniczka.

Stan na październik 2019 r.

Międzyhufcowe Komisje Stopni Instruktorskich:

 

Lp.

Hufce

Termin ważności uprawnień

Termin przesłania wniosku o przedłużenie uprawnień

Uwagi

1.

Leżajsk - Łańcut

31. 10. 2024 r.

 

 

2.

Ziemi Sanockiej w Sanoku – Brzozów – Lesko 30. 06. 2024 r.    

 

Hufcowe Komisje Stopni Instruktorskich:

 

Lp.

Hufiec

Termin ważności uprawnień

Termin przesłania wniosku o przedłużenie uprawnień

Uwagi

1.

Bieszczadzki w Lesku

brak uprawnień

 

od 01.10.2017r.

2.

Brzozów

brak uprawnień

 

od 01.01.2017r.

3.

Dębica

30. 04. 2024 r.

28. 02. 2024 r.

 

4.

Jarosław

 brak uprawnień

   

5.

Jasło

30. 09. 2023 r.

30.06.2023r. 

 

6.

Kolbuszowa

brak uprawnień

 

od 01.01.2017r.

7.

Krosno

31. 10. 2024 r.

30.06.2024r.  

 

8.

Lasowiacki w Stalowej Woli

31. 01. 2024 r.

30.11.2023 r. 

 

9.

Leżajsk

brak uprawnień

 

od 01.01.2017r.

10.

Lubaczów

brak uprawnień

   

11.

Łańcut

brak uprawnień

 

od 01.01.2017r.

12.

Mielec

21. 10. 2024 r.

 30.06.2024r. 

 

13.

Nisko

brak uprawnień

   

14.

Ropczycko-Sędziszowski

brak uprawnień

   

15.

Rzeszów

brak uprawnień

   

16.

Tarnobrzeg

brak uprawnień

   

17.

Ziemi Pilźnieńskiej

brak uprawnień

   

18.

Ziemi Przemyskiej

brak uprawnień

   

19.

Ziemi Sanockiej

brak uprawnień

 

od 01.01.2017r.

 

 

 

 

 

 

 • 9 grudnia 2023 r.
 • 13 stycznia 2024r.
 • 2 marca 2024r.
 • 11 maja 2024r.
 • 8 czerwca 2024r.
 • 24 sierpnia 2024r. (możliwa forma wyjazdowa)
 • 5 października 2024r.
 • 14 grudnia 2024r.

 

Zbiórki ChKSI odbywają się w ww. terminach o godzinie 10:00 w siedzibie Chorągwi Podkarpackiej ZHP w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9.

Ponadto, członkowie ChKSI pełnią dyżury w terminach:

 • 2 marca 2023 - od 16:00 do 18:00
 • 27 kwietnia 2023 - od 16:00 do 18:00
 • 25 maja 2023 - od 16:00 do 18:00
 • 17 sierpnia 2023 - od 16:00 do 18:00
 • 5 października 2023 - od 16:00 do 18:00
 • 23 listopada 2023 - od 16:00 do 18:00

 

Osoby zainteresowane otwarciem bądź zamknięciem próby powinny przesłać komplet dokumentów w formie elektronicznej na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. nie później niż na 14 dni przed terminem zbiórki Komisji. 

 

 

 

Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Podkarpackiej ZHP działa na podstawie Uchwały Rady Naczelnej ZHP nr 43/XXXVIII z dnia 2 października 2016r. w sprawie systemu stopni instruktorskich, Uchwały Rady Naczelnej ZHP nr 46/XXXVIII z dnia 4 grudnia 2016r. w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP oraz regulaminu przyjętego przez Komendę Chorągwi Podkarpackiej ZHP.

 

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Skład Komisji Stopni Instruktorskich Chorągwi Podkarpackiej ZHP:

hm. Mariusz Szamraj - przewodniczący

hm. Bartłomiej Maryniak - zastępca przewodniczącego

hm. Alicja Wosik-Majewska - zastępczyni przewodniczącego 

hm. Iwona Ryndak - sekretarz 

Członkowie Komisji :

hm. Marek Aftanas

hm. Monika Barycka

hm. Mirosława Barylska

hm. Danuta Kacprzak

hm. Dorota Nieznalska


Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Podkarpackiej ZHP, jest zespołem instruktorskim, który:

- współodpowiada za rozwój kadry instruktorskiej
- realizuje swoje zadania poprzez prowadzenie prób na stopnie instruktorskie oraz pracę z opiekunami prób na stopnie
- potwierdza stopnie instruktorskie osobom, które ponownie nabyły członkostwo ZHP oraz uznaje stopnie osobom, które je zdobyły w innych organizacjach harcerskich
- współpracuje z innymi zespołami instruktorskimi (w zakresie posiadanych uprawnień), przede wszystkim z Zespołem Kadry Kształcącej Chorągwi i Zespołem Programowym Chorągwi
- monitoruje pracę, wspiera działalność oraz wyraża opinie o realizacji zadań przez międzyhufcowe i hufcowe Komisje Stopni Instruktorskich
- opiniuje wnioski o nadanie uprawnień do prowadzenia prób instruktorskich na stopień podharcmistrz / podharcmistrzyni dla międzyhufcowych i hufcowych Komisji Stopni Instruktorskich
- składa roczne sprawozdanie ze swej pracy Komendzie Chorągwi Podkarpackiej ZHP a po jego zatwierdzeniu przesyła do wiadomości Komisji Stopni Instruktorskich przy Głównej Kwaterze ZHP.

Osoby zainteresowane otwarciem bądź zamknięciem próby powinny przesłać komplet dokumentów w formie elektronicznej na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. nie później niż na 14 dni przed terminem zbiórki Komisji. 

  KDSPP NIW ROHiS ZHP Akronimy kolor

Jesteśmy członkiem

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany
unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
 
Polityka plików Cookie

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego www.podkarpacka.zhp.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych
lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego www.podkarpacka.zhp.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

- dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności pliki
  te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
- utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach serwisu internetowego www.podkarpacka.zhp.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

- "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług
  wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
- pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
- "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka
  lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
- "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies
w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione
w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu
w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym www.podkarpacka.zhp.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego www.podkarpacka.zhp.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących
z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.
 
Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

     » Przeglądarka Opera
     » Przeglądarka Firefox
     » Przeglądarka Chrome
     » Przeglądarka Internet Explorer
     » Przeglądarka Safari

Z życia hufców

Z życia świetlic

Search